เราคิดอะไรอยู่

นอกจากจะเป็นสถานพยาบาลแล้ว

เราพยายามสร้างบทเรียนที่จำเป็น

เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้และนำไปใช้

ยินดีต้อนรับสู่บ้านหมอค่ะ

สุภาพร วรรณโท
สุภาพร วรรณโท ผู้บริหารบ้านหมอคลินิก

“ความเข้าใจ คือพื้นฐานของการรักษา”

ผมว่ามันสำคัญมาก

ที่นี่เปิดต้อนรับ 24 ชั่วโมงครับ

เดินทางพัฒนาไปด้วยกันครับ

ธีรวัฒน์ สุวรรณี
นพ.ธีรวัฒน์ สุวรรณี แพทย์ประจำบ้านหมอ

ทีมบ้านหมอ

เยี่ยมชมเวบไซต์
685674
บทความ
29
คนไข้ของเรา
75485
ผู้ส่งต่อความรู้
6