บ้านหมอ แหล่งความรู้สุขภาพ logo

“เพราะความเข้าใจ คือ พื้นฐานของการรักษา”

หลายครั้งที่การสื่อสารระหว่าง “ผู้ให้การรักษา” และ “ผู้รับการรักษา” มีช่องว่างครับ

ช่องว่างที่ว่า ทำให้เกิดปัญหา เพราะความไม่เข้าใจในแผนการรักษาที่วางไว้ อาจจะด้วยจำนวนคนป่วย

จำนวนของอุปกรณ์การรักษา และ จำนวนของแพทย์นั้นไม่สมดุลกัน

และในปัจจุบัน “ความถูกต้อง” มีค่าน้อยกว่า “ความถูกใจ” มันจึงอาจจะส่งผลกระทบต่อวงการการรักษา

ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพการรักษา การตัดสินใจรักษา และการฟ้องร้อง

ซึ่งจริงๆแล้ว “ทีมแพทย์” และ “ผู้ป่วย” จริงๆเราคือ “ทีมเดียวกัน” ที่จะช่วยให้คนที่กำลังป่วย

หายป่วยและกลับเข้าสู่ภาวะปกติในเวลาอันรวดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมพยายามสร้างเครื่องมือต่างๆ เพื่อปิดช่องว่างเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น แผ่นพับ

แผ่นความรู้สั้นๆ ใบเฝ้าระวัง  อาหารต้องห้ามและอื่นๆ ซึ่งได้ผลดีพอสมควร

แต่ในยุคของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเข้ามาอำนวยความสะดวก ทุกคนใช้สมาร์ทโฟน

สามารถเข้าหาความรู้ได้ตลอดทุกเวลา ผมจึงสร้าง “บ้านหมอ แหล่งความรู้สุขภาพ” แห่งนี้ขึ้นมา

ที่จะเปิดต้อนรับ และ สามารถมาเรียนรู้สุขภาพพื้นฐานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ครับ

ที่นี่ไร้อิทธิพลทางการตลาดของบริษัทใดๆ ที่จะมาบิดเบือนข้อมูลทางการแพทย์ครับ

อะไรดีก็ว่ากันไปตามดี อะไรแย่หรือโฆษณามากเกินไป ก็คงต้องวิเคราะห์กันตามเนื้อผ้าครับ

ฝันของผมคือการปูพื้นฐานความรู้ทางสุขภาพที่ถูกต้อง แก่ประชาชนชาวไทย

ไม่ว่าจะกี่คนก็ตาม ต้องลงมือเริ่มทำไปก่อน

“เพราะความเข้าใจ คือ พื้นฐานของการรักษา”

หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเรียนรู้สุขภาพครับ

 

บ้านหมอ ธีรวัฒน์ สุวรรณี

นายแพทย์ธีรวัฒน์ สุวรรณี

iDoctorhouse Webmaster

บ้านหมอ แหล่งความรู้สุขภาพ

Email: idoctorhouse1787@gmail.com

การศึกษา:

แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ศูนย์แพทยศาตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ปัจจุบัน:

เจ้าของ สถานพยาบาลและเว็บไซต์ในเครือบ้านหมอ

แพทย์ประจำ โรงพยาบาลดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี