69644573_2465624100181981_6519721146571554816_n

ออกหน่วยช่วยน้ำท่วม 2562

Posted on Posted in activity

เดือน กันยายน 2562 น้ำท่วมใหญ่ที่ดอนมดแดง พื้นที่กว่า 70% ได้รับผลกระทบ บางพื้นที่กลายเป็นเกาะ ถนนหลายเส้นตัดขาด ไปชมบรรยากาศกันครับ

comments