ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 20

บรรยายเรื่องเทคโนโลยีที่ รพ.ดอนมดแดง

Posted on Posted in Technology

วันที่ 2 เมษายน 2562 เราได้มีโอกาศไปบรรยาย เรื่องราวของอนาคต เรื่องงานในอนาคต และ การปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่ โดยได้รับเชิญจาก ท่าน นพ.วศรัญ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง ผู้บรรยาย มีสองทีมคือ ทีม บริษัท kickpro ที่มาทั้ง CEO และ CTO ที่นำโดยคุณอนุชิต คุ้มไพร่ อีกทีมคือทีมบ้านหมอของเรา โดย นายแพทย์ธีรวัฒน์ สุวรรณี ขอขอบคุณบรรยากาศเล็กๆ แต่อบอุ่น จากพี่น้องชาว รพ.ดอนมดแดง ที่ผมเองเคยทำงานอยู่ที่นั่น วันนั้นตอบคำถาม เล่นเกมส์เล็กๆน้อยๆกันสนุกมาก หวังว่าทุกท่านจะได้เกร็ดความรู้เพื่อการปรับใช้ในอนาคต ไปดูภาพบรรยากาศกัน

บ้านหมอ ธีรวัฒน์ สุวรรณี  50 พรรษา 1

บรรยายเรื่องเทคโนโลยี รพ.50พรรษา

Posted on Leave a commentPosted in Technology

  งานบรรยายหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี” ซึ่งเกี่ยวกับภาพรวมของสังคมที่เปลี่ยนแปลง ที่มาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปฏิวัติอุสาหกรรมครั้งที่ 4  และ การปรับตัวเพื่อความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง   รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Genomics, IOT, sensor, Platform, BigData, AI, Digital Currency, Robotics, 3D printing, GMOs Etc. เหมาะกับองค์กร ที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพราะเป็นเนื้อหากว้างๆ เพื่อการเห็นภาพรวม ของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น รวมทั้งการปรับตัวแบบสบายๆ   จัดขึ้นเมื่อ 21 พย 2561 ที่ รพ.50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี     วิทยากรณ์คู่อีกท่าน คือ คุณอนุชิต คุ้มไพร่ CEO : Digital insider,   Co-Founder : Ubon […]