หัวใจหยุดเต้น ปั๊มหัวใจ ทำอย่างไร ?

สอนเกี่ยวกับการปั้มหัวใจ ช่วยหายใจ ในกรณีหัวใจหยุดเต้น การดูแลที่ถูกต้องและรวดเร็ว ทำให้โอกาสในการรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น

ไข้สูง ไข้ 40 ไข้หนาวสั่น ทำอย่างไร ?

สอนเกี่ยวกับอุณหภูมิของร่างกาย การเกิดไข้ อุณหภูมิเท่าใดถือว่าไข้ และการจัดการที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาการไข้ และ ไข้สูง

ชัก เกร็ง กระตุก ทำอย่างไร ?

ทำความเข้าใจ สาเหตุของการชัก การดูแลเบื้องต้น และ ผลกระทบจากการชัก รวมไปถึงการดูแลตนเองเมื่อเคยมีอาการชัก

อุบัติเหตุรถชน แขนหัก ไฟไหม้ทำอย่างไร?

การจัดการเฉพาะหน้า เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และ การดูแลเบื้องต้น รวมถึงสิ่งที่ควรทำ และ ไม่ควรทำเมื่อเกิดอุบติเหตุ

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินสำหรับขอความช่วยเหลือ เพราะการขอความช่วยเหลือ จากทีมที่เชี่ยวชาญนั้นปลอดภัยกว่าครับ