Kinya idoctor logo

การใช้งาน Kinya แอพเตือนกินยา เบาหวาน ความดัน

Posted on Posted in Kinya

.

.

หมอพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้นมา เพื่อคนไข้กลุ่มที่ต้องกินยาทุกวัน
และยานั้นมีมากมายหลายตัว จนบางครั้งลืม บางครั้งสลับกัน
ทำให้การรักษานั้น ได้ผลการรักษาไม่ดีนัก

แอพพลิเคชั่นนี้สามารถ
เตือนกินยา เตือนนัดหมอ บทความสุขภาพ บันทึกประวัติการใช้ยา
สามารถเก็บรักษาประวัติการรักษาของท่านไว้ใน Database ของเรา
และสามารถ Login เพื่อใช้งานต่อเนื่องในฐานข้อมูลเดิมได้ครับ

ดาวโหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.idoctor.kinya

หรือเข้า Play store พิมพ์คำว่า : เตือนกินยา เบาหวาน ความดัน

เวอร์ชั่นนี้สำหรับ Android เท่านั้นครับ

ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยส่งต่อครับ
มีอะไรเพิ่มเติมแนะนำได้เลยครับ ทีมเราจะนำทุกความเห็น มาพัฒนาให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ

มาดูการใช้ง่านคร่าวกันครับ

.

.

Kinyawelcome11

Kinyawelcome2

.

.

manaul1

.

.

Manaul2

.

.

manaul3

.

.

manaul4

.

.

manaul5

.

.

ด้วยความรักครับ

ธีรวัฒน์ สุวรรณี

นายแพทย์ธีรวัฒน์ สุวรรณี
แพทย์ประจำบ้านหมอ
Founder: Kinya App.
Facebook: นพ.ธีรวัฒน์ สุวรรณี

comments