แยกโรคตามระบบการทำงานของร่างกาย

โรคของระบบประสาท ตา หู และ จมูก

โรคของระบบผิวหนัง

โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด

โรคของปอด และ ระบบทางเดินหายใจ

โรคของไต และ ระบบทางเดินปัสสาวะ

โรคของระบบทางเดินอาหาร

โรคทางนรีเวช และ ระบบสืบพันธุ์

โรคของของระบบกระดูก และ กล้ามเนื้อ

โรคที่เกิดกับหลายระบบในร่างกาย

แยกโรคตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแพทย์

แพทย์ทั่วไป

กุมารแพทย์

อายุรแพทย์

สูตินรีแพทย์

ศัลยแพทย์

แพทย์หู คอ จมูก

จักษุแพทย์

จิตแพทย์