โรคของระบบประสาท ตา หู และ จมูก

โรคของระบบผิวหนัง

โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด

โรคของปอด และ ระบบทางเดินหายใจ

โรคของไต และ ระบบทางเดินปัสสาวะ

โรคของระบบทางเดินอาหาร

โรคทางนรีเวช และ ระบบสืบพันธุ์

โรคของของระบบกระดูก และ กล้ามเนื้อ

โรคที่เกิดกับหลายระบบในร่างกาย