กินยาก่อนอาหาร หลังอาหาร ตอนไหนดี ?

เรามาเรียนรู้เรื่องเวลาที่เหมาะสมในการกินยาแต่ละชนิดกันครับ ว่าทำไมยาต่างชนิดกัน ถึงมีวิธีการกินที่แตกต่างกัน และขนาดการกินยาแตกต่างกัน ไปเรียนรู้กันครับ

เก็บรักษายาอย่างไร ?

สิ่งที่หลายคนมักจะมองข้ามคือ การเก็บรักษายา บางครั้งผลการรักษาไม่น่าพอใจ เพราะเราเก็บยาไม่ถูกวิธีทำให้ยาเสื่อมสภาพ ไปเรียนรู้ร่วมกันครับ

สงสัยแพ้ยาทำอย่างไร ?

ปัญหาที่เกิดบ่อย และ อาจถึงชีวิตได้ คือการแพ้ยา แต่อาการทั้งหมดนั้นใช่แพ้ยาจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงผลข้างเคียง หากเกิดอาการควรทำอย่างไร ไปเรียนรู้กันครับ