บทสรุปกลไกการทำงานของร่างกาย

มนุษย์มาจากไหน ร่างกายเราทำงานอย่างไร ? บทเรียนแรกนี้จะกล่าวถึงภาพรวมที่มาของมนุษย์ และ การทำงานสอดคล้องกันของระบบต่างๆในร่างกาย เป็นการปูพื้นฐานก่อนการเรียนรู้เจาะลึกครับ

ระบบประสาท

ระบบซึ่งทำให้มนุษย์มีความแตกต่าง และสามารถครองโลกได้ บทนี้กล่าวถึงการทำงานของระบบประสาท เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย พร้อมวีดีโอเสริมความเข้าใจครับ

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

หัวใจซึ่งถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่ช่วยค้ำจุนทั้งร่างกาย และทำงานหนักที่สุดเมื่อเทียบกับอวัยวะอื่นๆ หัวใจเราทำงานได้อย่างไร และ อะไรเป็นตัวควบคุมการทำงาน เมื่อเป็นโรคหัวใจมีอาการอย่างไร ที่นี่มีคำตอบครับ

ระบบทางเดินหายใจ

ระบบทางเดินหายใจและปอด เป็นระบบที่มีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สกับบรรยากาศ เพื่อนำแก๊สที่มีความสำคัญในการดำรงชีวิตเข้าสู่เซลล์ และ กำจัดแก๊สเสีย มาร่วมเรียนรู้การทำงานกันครับ

ระบบไตและทางเดินปัสสาวะ

ระบบทางเดินปัสสาวะ มีไตเป็นอวัยวะหลักในการทำงาน ซึ่งหน้าที่คือ รักษาสมดุลเกลือแร่ ปริมาณน้ำ ความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง รวมไปถึงการรักษาความดันของเรา แต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปเรียนรู้กันครับ

ระบบทางเดินอาหาร

ระบบทางเดินอาหาร และ การย่อย เป็นระบบที่ทำการนำเข้าพลังงาน และ สารอาหาร เพื่อให้ร่างกายสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ไปเรียนรู้กันครับ

ระบบผิวหนัง

ระบบผิวหนังเป็นระบบที่มนุษย์เราให้ความสำคัญมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความสวยงาม การเรียนรู้การทำงานที่ถูกต้อง ช่วยให้เราสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวของเราได้ครับ ไปเรียนรู้กัน

ระบบสืบพันธุ์

ระบบสืบพันธุ์ทำให้สิ่งมีชิวิตดำรงอยู่ได้ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น วัยฮอร์โมน จะเป็นวัยที่ระบบสืบพันธุ์พร้อมและทำงานเต็มที่ ไปเรียนรู้และเข้าใจร่วมกันครับ

ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ

ร่างกายเราเคลื่อนไหวได้อย่างไร “กล้ามเนื้อ” ทำงานอย่างไร ? บทเรียนนี้สอนเกี่ยวกับกระดูกโครงสร้างและการทำงานของกล้ามเนื้อ และ ภาวะที่พบบ่อยเช่นตะคริว พร้อมทั้งการดูแลเบื้องต้น