ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 20

บรรยายเรื่องเทคโนโลยีที่ รพ.ดอนมดแดง

Posted on Posted in Technology

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 25

วันที่ 2 เมษายน 2562

เราได้มีโอกาศไปบรรยาย เรื่องราวของอนาคต เรื่องงานในอนาคต และ การปรับตัวเข้ากับโลกยุคใหม่

โดยได้รับเชิญจาก ท่าน นพ.วศรัญ วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอนมดแดง

ผู้บรรยาย มีสองทีมคือ ทีม บริษัท kickpro ที่มาทั้ง CEO และ CTO ที่นำโดยคุณอนุชิต คุ้มไพร่ อีกทีมคือทีมบ้านหมอของเรา โดย นายแพทย์ธีรวัฒน์ สุวรรณี

ขอขอบคุณบรรยากาศเล็กๆ แต่อบอุ่น จากพี่น้องชาว รพ.ดอนมดแดง ที่ผมเองเคยทำงานอยู่ที่นั่น วันนั้นตอบคำถาม เล่นเกมส์เล็กๆน้อยๆกันสนุกมาก

หวังว่าทุกท่านจะได้เกร็ดความรู้เพื่อการปรับใช้ในอนาคต ไปดูภาพบรรยากาศกัน

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 6

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 5

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 7

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 1

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 2

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 4

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 3

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 8

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 9

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 10

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 11

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 12

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 13

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 14

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 15

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 16

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 17

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 18

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 19

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 22

ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 25บ้านหมอ บรรยายดอนมดแดงธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 23ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 24บ้านหมอ ดอนมดแดง 2บ้านหมอ ดอนมดแดง 3อนุชิต คุ้มไพร่ 2อนุชิต คุ้มไพร่วศรัญ วัฒนธีรางกูรวศรัญ วัฒนธีรางกูร ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอวศรัญ วัฒนธีรางกูร 2วศรัญ วัฒนธีรางกูร ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 2ธีรวัฒน์ สุวรรณี บ้านหมอ 21

comments