บ้านหมอ ธีรวัฒน์ สุวรรณี  50 พรรษา 1

บรรยายเรื่องเทคโนโลยี รพ.50พรรษา

Posted on Posted in Technology

 

งานบรรยายหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี”

ซึ่งเกี่ยวกับภาพรวมของสังคมที่เปลี่ยนแปลง

ที่มาของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

รวมถึงการปฏิวัติอุสาหกรรมครั้งที่ 4  และ การปรับตัวเพื่อความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

 

รวมถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Genomics, IOT, sensor, Platform, BigData, AI, Digital Currency, Robotics, 3D printing, GMOs Etc.

เหมาะกับองค์กร ที่ไม่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยี เพราะเป็นเนื้อหากว้างๆ เพื่อการเห็นภาพรวม ของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น รวมทั้งการปรับตัวแบบสบายๆ

 

จัดขึ้นเมื่อ 21 พย 2561 ที่ รพ.50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จ.อุบลราชธานี

 

บ้านหมอ ธีรวัฒน์ สุวรรณี 50 พรรษา 11

 

วิทยากรณ์คู่อีกท่าน คือ คุณอนุชิต คุ้มไพร่

CEO : Digital insider,   Co-Founder : Ubon Tech Startup, The Nobu , Kickpro

โดยผู้จัดงานครั้งนี้ คือ คุณหมออาทิตย์ อายุรแพทย์ประจำ รพ.50พรรษาฯ เจ้าของ เพจ . Dr. Money

 

บ้านหมอ ธีรวัฒน์ สุวรรณี 50 พรรษา 2

บ้านหมอ ธีรวัฒน์ สุวรรณี 50 พรรษา 10

บ้านหมอ ธีรวัฒน์ สุวรรณี 50 พรรษา 9

บ้านหมอ ธีรวัฒน์ สุวรรณี 50 พรรษา 5บ้านหมอ ธีรวัฒน์ สุวรรณี 50 พรรษา 6บ้านหมอ ธีรวัฒน์ สุวรรณี 50 พรรษา 7บ้านหมอ ธีรวัฒน์ สุวรรณี 50 พรรษา 4บ้านหมอ ธีรวัฒน์ สุวรรณี 50 พรรษา 3บ้านหมอ ธีรวัฒน์ สุวรรณี 50 พรรษา 1

 

ขอขอบคุณทีม รพ.50พรรษาฯ มา ณ ที่นี้ครับ

คำถามเยอะ ตอบกันสนุกมาก เรื่องที่ถามกันเยอะที่สุด หนีไม่พ้น เรื่องงานในอนาคตครับ

ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อลูกๆ หลานๆ ของบุคลากรที่กำลัง จะต้องทำงานในโลกอนาคต

แล้วเราจะปรับตัวไปด้วยกันครับ

 

 

 

comments